In Samenspraak – Groei door ontwikkeling

HRM-Interim

Interim HRM-advies of tijdelijke ondersteuning op gebied van HRM in uw organisatie door een senior adviseur.

Twintig jaar werkervaring als HR-professional, direct inzetbaar voor vervanging of t.b.v. projecten in de gezondheidszorg.

Lees hier verder …

Training & Coaching

Trainingen van In Samenspraak op het gebied van communicatie en samenwerking worden op maat vormgegeven.

Elke opdrachtgever, elk team heeft een eigen vraag of aandachtspunt en dat vormt het vertrekpunt voor de training of workshop.

Coaching vindt plaats op basis van individuele vraagstelling, doorgaans een vraag die betrekking heeft op het functioneren in de werksituatie of gekoppeld aan de balans werk-privé. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken.

Lees hier verder …

Mediation

Als een conflict zo ver is geëscaleerd dat partijen er zonder hulp niet meer uitkomen, kan mediation een uitkomst zijn.

Conflictoplossing door een rechter, leidt tot een uitspraak waar partijen ‘het mee moeten doen’. Bij mediation gaan partijen – onder deskundige begeleiding van de mediator – met elkaar het gesprek aan, op zoek naar een zelf ontwikkelde en bedachte oplossing of oplossingen. Omdat de oplossing van partijen zélf komt, leidt dit tot een beter gedragen en bevredigender resultaat.

Lees hier verder …

Waarom In Samenspraak?

Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij verschillende werkgevers, waarvan 15 jaar in het HRM-vakgebied, heb ik er in 2008 voor gekozen mijn eigen adviesbureau op te richten. De belangrijkste drijfveer hiervoor was de wens meer inhoudelijk met het HRM-vak bezig te zijn en te voorkomen dat mijn kennis en vaardigheden ten onder gingen in de dagelijkse hectiek. Daarnaast had ik behoefte aan afwisseling, zowel in werkzaamheden als in opdrachtgevers. Het zelfstandig ondernemerschap vormde voor mij een mooie uitdaging die ik graag ben aangegaan.

Wie is Jorrit?

“Een enthousiaste persoonlijkheid. Prettig in de omgang. Zij is de verbindende factor in een team en weet mensen mee te krijgen. Kijkt vooruit met respect voor het verleden. Ziet altijd kansen en mogelijkheden. Een generalist die graag dingen oppakt en initiatief neemt. Heeft oog voor de mensen om zich heen en weet een prettige sfeer te creëren.”

Begin jaren ’80 ben ik werkzaam geweest als logopediste in het speciaal onderwijs in Amsterdam en Haarlem. Na tien jaar heb ik het roer omgegooid. Ik ben verhuisd naar het midden van het land en de opleiding Personeel & Arbeid gaan volgen. Sindsdien, vanaf 1993, ben ik werkzaam als HRM-adviseur, c.q. teamleider P&O bij o.a. de thuiszorg, een waterschap en een academisch ziekenhuis. Sinds 2009 ben ik volledig werkzaam voor mijn bedrijf onder de naam Majoradvies. Bij de uitbreiding van de dienstverlening met mediation met ingang van 2018, is de naam gewijzigd in: In Samenspraak.

De laatste jaren ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in wat mensen drijft en soms belemmert in hun handelen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid en zelf regie voeren zijn daarbij voor mij leidende principes geworden. Een opleiding tot NLP-practitioner heeft mij veel inzicht gegeven. Daarnaast is de wijze waarop mensen met elkaar communiceren en naar zichzelf en anderen kijken een thema dat mij enorm boeit.

Opleidingen tot trainer en trainingsacteur en recentelijk de opleiding en registratie tot MfN registermediator hebben ertoe geleid dat de dienstverlening van mijn bedrijf in 10 jaar tijd zich dus ook heeft verbreed naar het terrein van communicatietrainingen en (arbeids-)mediation.

Meer weten? Afspraak maken?

Neem vrijblijvend contact op!