In Samenspraak – Mediation

MEDIATION

Is de derde loot aan de stam van In Samenspraak. Ook hierbij gaat het om mensen, onderlinge communicatie en verantwoordelijkheid nemen.

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, dat is niet te voorkomen. Vaak zijn deze conflicten met een goed gesprek en een beetje verstrijken van tijd op te lossen.

Maar soms escaleert een conflict en kan dat ernstige gevolgen hebben. Stress, verzuim en minder productiviteit zijn maar een paar voorbeelden.

Mediation is nog niet voor iedereen een bekend begrip. Het betekent dat je met hulp van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator, met elkaar een aantal gesprekken voert waarbij je op zoek gaat naar de oorzaak van het conflict, naar de verschillende belangen van partijen en van daaruit naar een acceptabele en werkbare oplossing voor de ontstane situatie. Wat mediation zo waardevol maakt ten opzichte van bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak, is dat de oplossing(en) door partijen zélf, gaandeweg het proces, bedacht en getoetst worden. Het resultaat is dan ook een nieuwe situatie die door partijen zelf gedragen wordt en niet door een ander is opgelegd. Een bijkomend effect is vaak ook dat partijen daarna, min of meer gelouterd door de gesprekken, weer samen door één deur kunnen.

Als MfN- registermediator, werk ik volgens de standaarden, reglementen en kwaliteitseisen van het MfN register.